Despre Eficient Mobil Guard
Tarife
Echipamentele Eficient Mobil Guard

SERVICII

   Suntem onorati sa supunem atentiei dumneavoastra oferta firmei SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, inmatriculata la Registrul Comerţului, cu nr. J40/276/2008, fiind autorizata, cu Licenta nr.1278/P/2008 de către  – Directia Generala de Paza şi Ordine Publica din Inspectoratul General al Politiei -  privitoare la executarea serviciului de paza si protectie in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003.

             

I. PAZA SI PROTECTIE

-Pază calificată pentru sedii de societăţi, instituţii publice, reşedinţe particulare, complexe turistice, bănci;

-Controlul accesului persoanelor şi autovehiculelor în spaţiile şi zonele desemnate de BENEFICIAR precum şi evidenţa acestora;

-Securitatea manifestaţiilor publice, spectacole, întreceri sportive, conferinţe, simpozioane, etc;

-Protecţia persoanelor prin gardă de corp şi escortă.

- Desfăşurarea unor activităţi specifice având ca scop derutarea şi descurajarea elementelor infracţionale sau a celor care instigă la agresiuni de orice natură asupra obiectivelor sau bunurilor beneficiarilor;

- Realizarea neîntreruptă a unui schimb de date între beneficiar, prestator şi organele de Poliţie, ce are în vedere prevenirea şi stoparea fenomenului infracţional;

- Instalarea de sisteme şi echipamente de securitate în scopul măririi gradului de securitate prin intermediul firmelor partenere.

 

II. OFERTA TEHNICĂ

SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL  foloseşte o tehnică de ultimă ora si angajaţi special selectaţi, pregătiţi, atestaţi şi antrenaţi de oameni profesionişti de specialitate în domeniu, cu scopul de a asigura securitatea căminului, bunurilor, valorilor, investiţiei şi companiei dumneavoastră. Dispozitivele de pază sunt constituite din agenţi de pază avizaţi de organele de Poliţie şi calificaţi, urmărindu-se cunoaşterea legislaţiei în domeniu, formarea deprinderilor în domeniul procedeelor şi mijloacelor de autoapărare, în acordarea primului ajutor, în folosirea armelor de foc în condiţiile legii precum şi însuşirea unui comportament adecvat sub aspect psihologic şi etic profesional. Personalul desemnat să execute serviciile pe care vi le oferim, este testat din punct de vedere psihologic şi medical, avizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dotarea personalului de pază este constituită din :

- Uniforma cu însemnele societăţii;

- Staţii radio emisie-recepţie şi telefoane GSM;

- Mijloace de autoapărare - spray-uri lacrimogene sau paralizante, tomfe, bastoane;

- Dispozitive de iluminat;

- Mijloace auto pentru control şi intervenţie.

 

III. SERVICII CONSULTANTĂ

SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL vă oferă consultanţă pentru evaluarea şi stabilirea celei mai bune soluţii la întocmirea dispozitivului de pază în funcţie de specificul obiectivului şi pentru întocmirea si depunerea la Politie a "Planului de pază al obiectivului" conform Legea nr.333/2003, si a modificarilor ulterioare.

Oferim consultanta cu privire la Evaluare de Risc la Securitatea Fizica pentru orice societate comerciala de pe raza Municipiului Bucuresti si a judetelor  Ilfov, Dambovita, Giurgiu,Teleorman si Calarasi .

 

IV. COOPERARE SI COMUNICARE

- Elementele componente ale dispozitivelor instituite vor funcţiona în baza unor consemne ferme cu atribuţii şi răspunderi concrete stabilite de comun acord între beneficiar şi prestator. Acestea vor  avea obligativitatea de a comunica neîntârziat atât prestatorului cât şi beneficiarului orice date referitoare la activitatea desfăşurată sau în legătură cu posibilitatea prevenirii faptelor infracţionale.

-Cooperarea neintreruptă cu factorii decizionali  ai beneficiarului in vederea respectarii legii si a normelor in domeniul securitatii , dar si in adoptarea celor mai eficiente solutii si tehnologii moderne in vederea reducerii costurilor 

-Pentru toate activităţile desfăşurate şi acţiunile întreprinse, SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, asigură Beneficiarului protecţia datelor furnizate, confidenţialitatea acestora precum şi discreţia asupra tuturor demersurilor necesare, pe întrega perioadă de colaborare cu acesta cât şi ulterior.

       Elementele componente ale dispozitivelor instituite vor functiona in baza unor consemne ferme cu atributii si raspunderi concrete stabilite de comun acord intre beneficiar si prestator. Acestea vor  avea obligativitatea de a comunica neinterziat atat prestatorului cat si beneficiarului orice date referitoare la activitatea desfasurata sau in legatura cu posibilitatea prevenirii faptelor infractionale.

  Dispozitivele de paza sunt constituite din agenti de paza avizati de organele de Politie si calificati, urmarindu-se cunoasterea legislatiei in domeniu, deprinderi in domeniul procedeelor si mijloacelor de autoaparare, in telecomunicatii, in acordarea primului ajutor, in folosirea armelor de foc in conditiile legii precum si insusirea unui comportament adecvat sub aspect psihologic si etic profesional.

   Personalul desemnat sa execute serviciile pe care vi le oferim, este atestat din punct psihologic si medical, avizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

   Pentru toate activitatile desfasurate si actiunile intreprinse, SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, asigura Beneficiarului protectia datelor furnizate, confidentialitatea acestora precum si discretia asupra tuturor demersurilor necesare pe intrega perioada de colaborare cu acesta cat si ulterior.
 

    Mentionam ca societatea noastra beneficiaza de polita de asigurare pentru acoperirea pagubelor in valoare de 50.000 Euro, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a serviciilor de paza si securitate stabilite conform planului de paza.