Despre Eficient Mobil Guard
Tarife
Echipamentele Eficient Mobil Guard

SERVICII

   Suntem onorati sa supunem atentiei dumneavoastra oferta firmei SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, inmatriculata la Registrul ComerÅ£ului, cu nr. J40/276/2008, fiind autorizata, cu Licenta nr.1278/P/2008 de către  – Directia Generala de Paza ÅŸi Ordine Publica din Inspectoratul General al Politiei -  privitoare la executarea serviciului de paza si protectie in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003.

             

I. PAZA SI PROTECTIE

-Pază calificată pentru sedii de societăţi, instituţii publice, reşedinţe particulare, complexe turistice, bănci;

-Controlul accesului persoanelor ÅŸi autovehiculelor în spaÅ£iile ÅŸi zonele desemnate de BENEFICIAR precum ÅŸi evidenÅ£a acestora;

-Securitatea manifestaÅ£iilor publice, spectacole, întreceri sportive, conferinÅ£e, simpozioane, etc;

-Protecţia persoanelor prin gardă de corp şi escortă.

- Desfăşurarea unor activităţi specifice având ca scop derutarea ÅŸi descurajarea elementelor infracÅ£ionale sau a celor care instigă la agresiuni de orice natură asupra obiectivelor sau bunurilor beneficiarilor;

- Realizarea neîntreruptă a unui schimb de date între beneficiar, prestator ÅŸi organele de PoliÅ£ie, ce are în vedere prevenirea ÅŸi stoparea fenomenului infracÅ£ional;

- Instalarea de sisteme ÅŸi echipamente de securitate în scopul măririi gradului de securitate prin intermediul firmelor partenere.

 

II. OFERTA TEHNICÄ‚

SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL  foloseÅŸte o tehnică de ultimă ora si angajaÅ£i special selectaÅ£i, pregătiÅ£i, atestaÅ£i ÅŸi antrenaÅ£i de oameni profesioniÅŸti de specialitate în domeniu, cu scopul de a asigura securitatea căminului, bunurilor, valorilor, investiÅ£iei ÅŸi companiei dumneavoastră. Dispozitivele de pază sunt constituite din agenÅ£i de pază avizaÅ£i de organele de PoliÅ£ie ÅŸi calificaÅ£i, urmărindu-se cunoaÅŸterea legislaÅ£iei în domeniu, formarea deprinderilor în domeniul procedeelor ÅŸi mijloacelor de autoapărare, în acordarea primului ajutor, în folosirea armelor de foc în condiÅ£iile legii precum ÅŸi însuÅŸirea unui comportament adecvat sub aspect psihologic ÅŸi etic profesional. Personalul desemnat să execute serviciile pe care vi le oferim, este testat din punct de vedere psihologic ÅŸi medical, avizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dotarea personalului de pază este constituită din :

- Uniforma cu însemnele societăţii;

- Staţii radio emisie-recepţie şi telefoane GSM;

- Mijloace de autoapărare - spray-uri lacrimogene sau paralizante, tomfe, bastoane;

- Dispozitive de iluminat;

- Mijloace auto pentru control şi intervenţie.

 

III. SERVICII CONSULTANTÄ‚

SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL vă oferă consultanţă pentru evaluarea ÅŸi stabilirea celei mai bune soluÅ£ii la întocmirea dispozitivului de pază în funcÅ£ie de specificul obiectivului ÅŸi pentru întocmirea si depunerea la Politie a "Planului de pază al obiectivului" conform Legea nr.333/2003, si a modificarilor ulterioare.

Oferim consultanta cu privire la Evaluare de Risc la Securitatea Fizica pentru orice societate comerciala de pe raza Municipiului Bucuresti si a judetelor  Ilfov, Dambovita, Giurgiu,Teleorman si Calarasi .

 

IV. COOPERARE SI COMUNICARE

- Elementele componente ale dispozitivelor instituite vor funcÅ£iona în baza unor consemne ferme cu atribuÅ£ii ÅŸi răspunderi concrete stabilite de comun acord între beneficiar ÅŸi prestator. Acestea vor  avea obligativitatea de a comunica neîntârziat atât prestatorului cât ÅŸi beneficiarului orice date referitoare la activitatea desfăşurată sau în legătură cu posibilitatea prevenirii faptelor infracÅ£ionale.

-Cooperarea neintreruptă cu factorii decizionali  ai beneficiarului in vederea respectarii legii si a normelor in domeniul securitatii , dar si in adoptarea celor mai eficiente solutii si tehnologii moderne in vederea reducerii costurilor 

-Pentru toate activităţile desfăşurate ÅŸi acÅ£iunile întreprinse, SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, asigură Beneficiarului protecÅ£ia datelor furnizate, confidenÅ£ialitatea acestora precum ÅŸi discreÅ£ia asupra tuturor demersurilor necesare, pe întrega perioadă de colaborare cu acesta cât ÅŸi ulterior.

       Elementele componente ale dispozitivelor instituite vor functiona in baza unor consemne ferme cu atributii si raspunderi concrete stabilite de comun acord intre beneficiar si prestator. Acestea vor  avea obligativitatea de a comunica neinterziat atat prestatorului cat si beneficiarului orice date referitoare la activitatea desfasurata sau in legatura cu posibilitatea prevenirii faptelor infractionale.

  Dispozitivele de paza sunt constituite din agenti de paza avizati de organele de Politie si calificati, urmarindu-se cunoasterea legislatiei in domeniu, deprinderi in domeniul procedeelor si mijloacelor de autoaparare, in telecomunicatii, in acordarea primului ajutor, in folosirea armelor de foc in conditiile legii precum si insusirea unui comportament adecvat sub aspect psihologic si etic profesional.

   Personalul desemnat sa execute serviciile pe care vi le oferim, este atestat din punct psihologic si medical, avizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

   Pentru toate activitatile desfasurate si actiunile intreprinse, SC EFICIENT MOBIL GUARD SRL, asigura Beneficiarului protectia datelor furnizate, confidentialitatea acestora precum si discretia asupra tuturor demersurilor necesare pe intrega perioada de colaborare cu acesta cat si ulterior.
 

    Mentionam ca societatea noastra beneficiaza de polita de asigurare pentru acoperirea pagubelor in valoare de 50.000 Euro, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a serviciilor de paza si securitate stabilite conform planului de paza.